การประกอบ PCB สำหรับเครื่องชาร์จ EV: คู่มือที่จำเป็น