จะเลือกโซลูชันการซ้อนที่เหมาะสมสำหรับการออกแบบ PCB 4,6,8 เลเยอร์ได้อย่างไร