Coprat Cluture

วิสัยทัศน์

จัดหาซัพพลายเชนอิเล็กทรอนิกส์ระดับเฟิร์สคลาส มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ให้กับลูกค้าขนาดเล็กและขนาดกลาง

วิสัยทัศน์
มิชชันนารี

พันธกิจของเรา

มาเป็นศูนย์นวัตกรรมอินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรมของผลิตภัณฑ์และบริการอิเล็กทรอนิกส์