อลูมิเนียม PCB กับ FR4 PCB: ต้นทุนวัสดุและความแตกต่าง